No more events planned for 2020. Shitsurei Shimasu!

 

senpai@kyokushinkai.org

Zurich Switzerland

+41788032369

 Fort Lauderdale, FL, USA

+1 (305) 713-2883

 

 

©2019 by Kyokushinkai Karate Zurich